ای مثل غرور ساده ی آینه فاش

کاری نکنی شکستگی آید و کاش

دیدار تو با آینه حرفی دارد

هم با همه باش و هم جدا از همه باشایرج زبردست 


توی ادبیات میگن که:

در رباعی پیام اصلی شاعر در مصراع چهارم میاد!

اینجا شاعر ترکونده!

نه تنها پیام اصلی این رباعی پیام اصلی زندگی همینه! واقعا هم همینه ... اگه بتونید اینو به یکی بگید و واقعا روی زندگیش تاثیر بذاره شما فرشته ی نجاتش بودید ! یعنی ی جور واکسن برای جلوگیری از تب تنهایی بهش تزریق کردید ...پوووووف 

ای شاعر شیرازی مرسی از اشعار فوق العادت